READING AND WRITING IN CZECH

  • CZ
  • SP
  • EN
  • DE

Left Block

Úvodka / Firemní výuka

CZECH FOR FOREIGNERS – firemní kurzy

 

Vzdělávací agentura Amos nabízí široké spektrum jazykového vzdělávání zaměřeného na češtinu pro cizince. Využíváme metodu Language Building, která je založena na následujících principech:

 

KLÍČOVÉ DOVEDNOSTI

Každý z kurzů je souborem předem vymezených klíčových dovedností, jež si student osvojí.

Každý z kurzů je definován na základě toho, v jakých komunikačních situacích umožňuje mluvčímu orientovat se.

Každý z kurzů je označen sloganem, jenž odkazuje k obsahu, klíčovým dovednostem a kompetencím.

 

CYKLICKÉ OPAKOVÁNÍ

Každý z kurzů předpokládá osvojení nových komunikačních dovedností a znalostí češtiny, stejně jako cyklické opakování a prohlubování stávajících znalostí a dovedností získaných v kurzech nižních úrovní, případně v rámci samostudia.

Osvojování psané a mluvené podoby jazyka je harmonicky vyváženo (tato relace může být na žádost klienta případně upravena).

 

MODERNÍ ČEŠTINA

Svým obsahem se kurz zaměřuje na současný živý český jazyk (reflektuje soudobé jazykově změny).

Kurzy jsou uspořádány hierarchicky – od elementární komunikace k čtení a psaní obsahově náročnějších textů.

 

INDIVIDUÁLNÍ PROGRAM

Otestujeme vaše současné dovednosti a na základě toho sestavíme váš individuální plán. Ten bude obsahovat vymezené dovednosti spojené se čtením, poslechem, ústním projevem v češtině a gramatikou.

 

EVALUACE

Každý klient je pravidelně testován a je sledován jeho pokrok ve všech složkách jazykové edukace – čtení, psaní, mluvení a poslech (výsledky jsou vyjádřeny v procentech).

 

CERTIFIKOVANÁ ZKOUŠKA Z ČEŠTINY (CCE)

Spolupracujeme s Univerzitou Karlovou, Ústavem jazykové a odborné přípravy, který organizuje testování pro Certifikovanou zkoušku z českého jazyka. Velice rychle vás můžeme připravit pro základní úroveň A1 (či jinou úroveň) dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

 

Proč vybrat metodu LANGUAGE BUILDING?

 Rychlá a efektivní metoda založená na osvojení klíčových dovedností.

Každá úroveň je komplexem klíčových dovedností – dopředu znáte svůj studijní plán.

Osvojujete si takové dovednosti, jaké opravdu potřebujete.

Zaměřujeme se na výuku moderního živého jazyka – spisovné i hovorové češtiny.

Naši lektoři jsou zkušení a flexibilní.

 

CENA KURZU: 390 Kč+DPH/45 min.

Right block

created by Anawe