READING AND WRITING IN CZECH

 • CZ
 • SP
 • EN
 • DE

Left Block

Home page / Online Test

MODEL TEST

A) TEXT

Jana a její rodina

Jana Malá je tenistka. Má dva bratry. Jsou to Aleš a Martin. Martin je student filozofie a překladatel a Aleš pracuje jako novinář. Jejich matka se jmenuje Alena. Její manžel Josef není otec Jany. Její otec se jmenuje Nicolas. Je to Francouz. Josef je její nevlastní otec. Bratr Aleš je svobodný, ale Martin je ženatý. Jeho dcera se jmenuje Simona. Jana je teta malé Simony. Jana nemá děti. Ani bratr Aleš nemá děti. Alena Malá pracuje jako učitelka. Učí češtinu a angličtinu. Je velice zaneprázdněná. I Jana je velice zaneprázdněná, trénuje tenis každý den.

 1. Aleš a Martin…
  a) Aleš a Martin jsou bratři.
  b) Aleš je otec Jany.
  c) Martin je strýc Aleše.
 2. Alena Malá je…
  a) tenistka
  b) učitelka
  c) novinářka
 3. Aleš je…
  a) ženatý
  b) svobodný
  c) vdovec
 4. Jana je…
  a) vdaná
  b) svobodná
  c) matka
 5. Jana každý den…
  a) učí češtinu a angličtinu
  b) trénuje tenis
  c) studuje filozofii

  MAX 5 bodů/pts

B) GRAMATIKA

 1. Anna a Tomáš ………….. češtinu.
  a) studujeme
  b) studujou
  c) studuješ
 2.  ………… je ten nový lektor?
  a) kam
  b) komu
  c) kdo
 3. ………………… restaurace je galerie Mánes.
  a) za
  b) vedle
  c) proti
 4. Martin ………………………. jako lektor.
  a) spí
  b) pracuje
  c) vstává
 5. Julie ……………………… moc nahlas.
  a) směje
  b) se směje
  c) směje se
 6. …………………………. auto je moderní a drahé.
  a) náš nové
  b) naše nové
  c) naše nového
 7. Kolik je hodin? …………………………….
  a) je pět hodin
  b) jsou dvanáct hodin
  c) je čtyři hodiny
 8. V pondělí ……………….. do večera.
  a) být pracovat
  b) budu pracuju
  c) budu pracovat
 9. Tyto noviny ……………….. bulvár.
  a) je
  b) jsou
  c) jsi
 10. ……….. pes se jmenuje Rex.
  a) můj
  b) já
  c) vy
 11. Každé ráno ………….. do práce tramvají a autobusem.
  a) jdu
  b) jedu
  c) pojdu
 12. Ivan …………. magazín Garden.
  a) čítá
  b) číte
  c) čte
 13. Kam ………………… o víkendu?
  a) chcete jedu
  b) chtít jede
  c) chcete jet
 14. Ten dům není starý, je ………………
  a) mladý
  b) nový
  c ) ženatý
 15. Matka a otec jsou…
  a) rodiče
  b) stará
  c) moje

MAX 15 bodů/pts

 

Je to správně?/Is the sentence correct?

 1. Jedu doma tramvají číslo 5, trvá to pět minut.
 2. Je vaše nová sekretářka seriózní?
 3. Kdo bude dnes připravovat večeři? 
 4. Vedle hotelu je nový galerie.
 5. K snídani jím toast a piju čaj.

MAX 5 bodů/pts

 


 

 

 

KLÍČ/KEY

A:

1. a, 2. b, 3. b, 4. b, 5. b,

B:

1. b, 2. c, 3. b, 4. b, 5. b, 6. b, 7. a, 8. c, 9. b, 10. a, 11. b, 12. c, 13. c, 14. b, 15. a

C:

21. L, 22. J, 23. J, 24. L, 25. J

 

18 – 25 bodů/pts ………….. vyber úroveň 2/choose level 2

0 – 17 bodů/pts ……………. vyber úroveň 1/choose level 1

Right block

created by Anawe